19/2/10

Κάλλιο αργά παρά ποτέ.


Με το ποσό του 1,25 δισ.δολαρίων προτίθεται να αποζημιώσει το αμερικανικό κράτος, τους μαύρους αγρότες, οι οποίοι έχουν υπάρξει θύματα φυλετικών διακρίσεων για δεκαετίες.

Οι μαύροι αγρότες στις ΗΠΑ, βίωσαν τον ρατσισμό ακόμα και στις κρατικές επιδοτήσεις και τα κρατικά δάνεια από το ομοσπονδιακό υπουργείο Γεωργίας. Επί πολλά χρόνια οι προσφυγές των μαύρων αγροτών κατά του συστήματος δανείων και επιδοτήσεων είτε δεν γίνονταν δεκτές, ή εξετάζονταν με πολύ χαρακτηριστικές καθυστερήσεις. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι αγρότες που είχαν αποκλειστεί από το σύστημα λόγω φυλετικών διακρίσεων, πρώτα πτώχευαν και στη συνέχεια δικαιώνονταν!

16/2/10

You were born to save the planet!

The earth is 4.5 billion years old, and it has all been leading up to you.  4.4 million years ago an ancestor we now call ARDI roamed the land of Ethiopia, and her life was leading up to you.  The last ice age, about 10,000 years ago, thawed, leaving the redwood forests to our North, and all of this was leading up to you.  The Earth needs you right now.